8. LANGFJELL

Langfjell 530 moh (løypas høyeste punkt)

ADKOMST/PARKERING
Parker gjerne på plassen der man går til Ruketuten, og gå bilveien mot Langmyrstua 300-400m, eller gå om Ruketuten.

LØYPE/TERRENG
Første del fra der man tar av fra bilvegen mot Langmyrstua og opp til kassa, er gammel ferdselsåre over til Siljan. (2-2 1/2 t) Registreringsbok på løypas høyeste punkt. Man kan gå tilbake samme veg eller gå videre om Ruketuten.

KART: