Svarstad IL og Lardal o-lag samarbeider og drifter Huldrestier i Lardal.

Vi har også egne Facebook-sider.

Målet med stiene er:

  1. Å øke fysisk aktivitet og bedre helse blant store og små.
  2. Å synliggjøre flotte turmål i nærmiljøet.
  3. Å tilrettelegge enkle merkede stier slik at alle kan føle seg trygge på tur i skogen.

Vi har 15 stier fordelt over hele Lardal.

De første Huldrestiene ble merka og skilta i 1996.

Stiene ryddes og merkes jevnlig. På stienes høyeste punkt ligger bøker i "turbok-kassa" hvor alle kan skrive seg inn. Bøkene ligger ute hele året. De som har vært på 8 av 15 topper er med i trekningen av toppturpremier. Se eget menypunkt "Turkort".