14. HOLEMYRA

Holemyra (Høganhaug) 76 moh

ADKOMST/PARKERING

Fra Svarstad sentrum: Merket fra gangveien vis a vis barneskolen.
Fra Gjerden fjellsikring: NB! Parker ved barnehagen. IKKE der veien går inn i skogen.


LØYPE/TERRENG

Blåmerket/skiltet. Flatt og snilt terreng i skog og over myr. Mange sitteplasser/hvilebenker bl.a. ved Lågen. Flere lengder kan gås. Ytre runde ca 5km.

KART: