2. KRÅKEMOÅSEN

Kråkemoåsen 410 moh

ADKOMST/PARKERING
Parkering ved grustaket ved Brandsrud.

LØYPE/TERRENG
Blåmerket fra skogsbilvei ved Brandsrud (grustaket). Kort (1 t) og lang (2 1/2 t) rundløype. Den ene er å velge traktorveien, den andre er blåmerka sti (skiltet). Lita skogshytte på toppen, bratte partier. Tidsforbruk opp ca 30 min.

KART: