Stiene våre

Kjøring på skogsbilveiene skjer på eget ansvar og bomavgift skal løses.

På hver topp ligger det en bok hvor du skriver navn og dato. 

 Har du vært på 8 ulike topper ila året er du med i trekningen av 3 premier.

God tur!

" Vidunderpillen for bedre helse er mosjon".

Nedenfor er et grovt kart som viser hvor de forskjellige stiene er.