5. SKALHOGG

Skalhogg 424 moh

ADKOMST/PARKERING
Følg skogsbilvei mot Lindsverksetra, løs bomavgift ved Berg.

LØYPE/TERRENG
Blåmerket fra parkering ved Flåtavannet. Fin utsikt over Merkedammen, Oslofjorden m.m.

Den korte runden fra parkeringen ved Flåtavannet til toppen, ned baksiden og følge den stipla ruten tilbake er ca. 3 km og tar ca. 1 time.

Hele runden ved å følge den rød linjen er ca. 5,5 km og tar ca. 1,5-2 timer.

KART: