Her følger en oversikt som viser de ansvarlige for Huldrestiene:

Huldresti, Sti-ansvarlig, e-post, telefon

Tanumkollen, Kristin Akselsen, kristin@nedretanum.no  99550238
Kråkemoåsen, Brede Halvorsen, bredhalv@online.no  93205338
Herlandseter, Liv Kristin Omholt Berrefjord, livomholt@hotmail.com  97709821
Liåsen, Liv Kristin Omholt Berrefjord, livomholt@hotmail.com  97709821
Skalhogg, Gunn Kristin Roso, joroso@frisurf.no  95965526
Myraåsen, Ole Reidar Lindsverk, ole@lindsverk.no  91871759
Ruketuten, Jørgen Sogn, jorgensogn@gmail.com 47898521
Borgen-Raubergkastet, Jørgen Sognjorgensogn@gmail.com 47898521
Opsalfjell, Eivind Aakre, eivaak@online.no  47752760
Aschjemåsen, Eivind Aakre, eivaak@online.no  47752760
Tyriås, Øyvind Bergene, oyvind.bergene@bgeo.no  91544242
Pinås, Ole Wiik, ole@trollfoss.no  95722146
Haslingkollen, Henning Røsholt, henning.rosholt@gmail.com  90659085  

Holemyra, Tore Haukvik, tkhau@online.no  97768562
Stubbekollen, Ole Wiik ole@trollfoss.no  95722146