Her følger en oversikt som viser de ansvarlige for Huldrestiene:

Huldresti, Sti-ansvarlig, e-post, telefon
Tanumkollen, Kristin Akselsen, kristin@nedretanum.no  99550238
Kråkemoåsen, Brede Halvorsen, bredhalv@online.no  93205338
Herlandseter, Liv Kristin Omholt Berrefjord, livomholt@hotmail.com  97709821
Liåsen Liv Kristin Omholt Berrefjord, livomholt@hotmail.com  97709821
Skalhogg, Gunn Kristin Roso, joroso@frisurf.no  95965526
Myraåsen, Arne Lindsverk, arne@lindsverk.no  91388849
Ruketuten (kommer)
Borgen-Raubergkastet (kommer) 
Opsalfjell, Eivind Aakre, eivaak@online.no  47752760
Aschjemåsen, Eivind Aakre, eivaak@online.no  47752760
Tyriås, Øyvind Bergene, oyvind.bergene@bgeo.no  91544242
Pinås, Ole Wiik, ole@trollfoss.no  95722146
Vettakollen, Håvald Hustuft, post@berganmoen.no  33129448
Holemyra, Tore Haukvik, tkhau@online.no  97768562